Siêu Thị Máy & Linh Kiện Cơ Khí

Bạc đạn THK (Con trượt vuông THK) | Đủ mẫu mã - Giá rẻ

Con trượt THK

Con trượt THK (bạc đạn THK) được sản xuất trên dây chuyền hiện đại Nhật Bản với cam kết chất lượng bạc đạn THK đạt hiệu quả tốt nhất, độ chính xác cao, di chuyển đạt tốc độ cao, tuổi thọ lâu bền,...Với những ưu điểm nổi trội giúp cho bạc đạn trượt THK được ứng dụng phổ biến với thiết bị cơ khí trong các ngành công nghiệp nhẹ, nặng. Cùng KYNGUYENMAY.VN tìm hiểu các dòng THK con trượt vuông Nhật với chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng mẫu mã và kích thước.

Báo giá con trượt THK mới và đầy đủ nhất

Con trượt THK thiết kế đa dạng mẫu mã, kích thước phù hợp với từng loại máy móc, thiết bị giúp cho bạc đạn THK dễ dàng ứng dụng hầu hết trong máy móc CNC phổ biến hiện nay với từng nhu cầu & tính năng của mỗi dòng bạc đạn trượt THK phù hợp vói từng dòng máy khác nhau.

Con trượt THK

Con trượt THK

Con trượt THK

 (*) Con trượt THK SHS

Dòng Mã sản phẩm
SHS - C

SHS 15C, SHS 20C, SHS 25C, SHS 30C, SHS 35C, SHS 45C

SHS - LC

SHS 15LC, SHS 20LC,SHS 25LC, SHS 30LC, SHS 35LC, SHS 40LC

SHS -  V SHS 15V, SHS 20V, SHS 25V, SHS 30V, SHS 35V, SHS 45V
SHS - LV SHS 15LV, SHS 20LV, SHS 25LV, SHS 30LV, SHS 35LV, SHS 45LV
SHS - R

SHS 15R, SHS 20R, SHS 25R, SHS 30R, SHS 35R, SHS 45R

SHS - LR SHS 20LR, SHS 25LR, SHS 30LR, SHS 35LR, SHS 45LR

(*) Con trượt THK SSR

Dòng Mã sản phẩm
SSR - XV SSR 15XV, SSR 20XV, SSR 25XV
SSR - XW SSR 15XW, SSR 20XW, SSR 25XW, SSR 30XW, SSR 35XV
SSR - XTB SSR 15XTB, SSR 20XTB, SSR 25XTB

(*) Con trượt THK SHW 

Dòng Mã sản phẩm
SHW - CAM SHW 12CAM, SHW 14CAM, SHW 17CAM
SHW - CA SHW 21CA, SHW 27CA, SHW 35CA, SHW 50CA
SHW - CRM SHW 12CRM, SHW 14CRM, SHW 17CRM
SHW - HRM SHW 12HRM
SHW - CR SHW 21CR, SHW 27CR, SHW 35CR, SHW 50CR

(*) Con trượt THK SRS

Dòng Mã sản phẩm
SRS - S SRS 7S, SRS 12S, SRS 15S
SRS - GS SRS - 7S, SRS 12GS, SRS 15GS
SRS - M SRS 5M, SRS 7M,SRS 9XM, SRS 12M, SRS 15M, SRS 20M, SRS 25M
SRS - GM SRS 5GM, SRS 7GM, SRS 9GM, SRS 12GM, SRS 15GM, SRS 20GM, SRS 25GM
SRS - N SRS 5N, SRS 7N, SRS 9XN, SRS 12N, SRS 15N
SRS - GN SRS 5GN, SRS 7GN, SRS 9GN, SRS 12GN, SRS 15GN
SRS - XS SRS 9XS
SRS - XGS SRS 9XGS
SRS - XM SRS 9XM
SRS - XGM SRS 9XGM
SRS - XN SRS 9XN
SRS - XGN SRS 9XGN
SRS - WS SRS 7WS, SRS 9WS, SRS 12WS, SRS 15 WS
SRS - WGS SRS 7WGS, SRS 9WGS, SRS 12WGS, SRS 15 WGS
SRS - WM SRS 5WM, SRS 7WM, SRS 9WM, SRS 12WM, SRS 15WM
SRS - WGM SRS 5WGM, SRS 7WGM, SRS 9WGM, SRS 12WGM, SRS 15WGM
SRS - WN SRS 5WN, SRS 7WN, SRS 9WN, SRS 12WN, SRS 15WN
SRS - WGN SRS 5WGN, SRS  7WGN, SRS 9WGN, SRS 12WGN, SRS 15WGN

(*) Con trượt THK SCR

Dòng Mã sản phẩm
SCR - S SCR 15S, SCR 20S
SCR  SCR 20, SCR 25,SCR 30, SCR 35, SCR 45, SCR 65

(*) Con trượt THK EPF

Dòng Mã sản phẩm
EPF  EPF 7M, EPF 9M, EPF 12M, EPF 15M

(*) Con trượt THK SVR/ SVS

Dòng Mã sản phẩm
SVR/ SVS - R SVR 25R, SVR 30R, SVR 35R, SVR 45R, SVR 55R, SVR 65R.
SVS 25R, SVS 30R, SVS 35R, SVS 45R, SVS 55R, SVS 65R
SVR/ SVS - LR SVR 25LR, SVR 30LR, SVR 35LR, SVR 45LR, SVR 55LR, SVR 65LR.
SVS 25LR, SVS 30LR, SVS 35LR, SVS 45LR, SVS 55LR, SVS 65LR
SVR/ SVS - C SVR 25C, SVR 30C, SVR 35C, SVR 45C, SVR 55C, SVR 65C.
SVS 25C, SVS 30C, SVS 35C, SVS 45C, SVS 55C, SVS 65C
SVR / SVS - LC SVR 25LC, SVR 30LC, SVR 35LC, SVR 45LC, SVR 55LC, SVR 65LC
SVS 25LC, SVS 30LC, SVS 35LC, SVS 45LC, SVS 55LC, SVS 65LC
SVR/ SVS - RH SVR 35RH, SVR 45RH, SVR 55RH.
SVS 35RH, SVS 45RH, SVS 55RH
SVR/ SVS - LRH SVR 35LRH, SVR 45LRH, SVR 55LRH.
SVS 35LRH, SVS 45LRH, SVS 55LRH
SVR/ SVS - CH SVR 35CH, SVR 45CH, SVR 55CH.
SVS 35CH, SVS 45CH, SVS 55CH
SVR/ SVS - LCH SVR 35LCH, SVR 45LCH, SVR 55LCH
SVS 35LCH, SVS 45LCH, SVS 55LCH

Con trượt THK

(*) Con trượt THK SRG

Dòng Mã sản phẩm
SRG - C SRG 25XC, SRG 30XC, SRG 35C, SRG 45C, SRG 55C, SRG 65C
SRG - LC SRG 25XLC, SRG 30XLC, SRG 35LC, SRG 45LC, SRG 55LC, SRG 65 LC, SRG 85LC, SRG 100LC
SRG - SLC SRG 35SLC, SRG 45SLC, SRG 55SLC, SRG 65SLC
SRG - R SRG 24XR, SRG 30XR, SRG 35R, SRG 45R, SRG 55R
SRG - LR SRG 25XLR, SRG 30XLR, SRG 35LR, SRG 45LR,SRG 55LR
SRG - SLR SRG 35SLR, SRG 45SLR, SRG 55SLR
SRG - A SRG 15XA, SRG 20XA
SRG - LA SVR 35LCH, SVR 45LCH, SVR 55LCH
SVS 35LCH, SVS 45LCH, SVS 55LCH
SRG - V SRG 15XV, SRG 20XV, SRG 65V
SRG - LV SRG 20XLV, SRG 65LV
SRG - SLV SRG 65SLV

(*) Con trượt THK SRN

Dòng Mã sản phẩm
SRN - C SRN 35C, SRN 45C, SRN 55C, SRN 65C
SRN - LC SRN 35LC, SRN 45LC, SRN 55LC, SRN 65 LC
SRN - R SRN 35R, SRN 45R, SRN 55R, SRN 65R
SRN - SLC SRN 35 SLC, SRN 45 SLC, SRN 55 SLC, SRN 65 SLC
SRN - LR SRN 35SLR, SRN 45LR, SRN 55LR, SRN 65LR
SRN - SLR SRN 35SLR, SRN 45SLR, SRN 55SLR, SRN65SLR

(*) Con trượt THK SRW

Dòng Mã sản phẩm
SRN  SRW 70LR, SRW 85LR, SRW 100LR, SRW 130LR, SRW 150LR

Con trượt THK

(*) Con trượt THK HRX

Dòng Mã sản phẩm
HRX - C  HRX 25C, HRX 30C, HRX 35C, HRX 45C, HRX 55C, HRX65C
HRX - LC HRX 25LC, HRX 30LC, HRX 35LC, HRX 45LC, HRX 55LC, HRX65LC
HRX - R HRX 25R, HRX 30R, HRX 35R, HRX 45R, HRX 55R, HRX65R
HRX - LR HRX 25LR, HRX 30LR, HRX 35LR, HRX 45LR, HRX 55LR, HRX65LR

Con trượt THK

Con trượt THK

Con trượt THK

Con trượt THK

Con trượt THK

Con trượt THK

(*) Con trượt THK HSR

Dòng Mã sản phẩm
HSR - A

HSR 15A, HSR 20A, HSR 25A, HSR 30AHSR 35A, HSR 45A, HSR 55A,HSR 65A, HSR 85A

HSR - AM HSR 15AM, HSR 20AM, HSR 25AM, HSR 30AM, HSR 35AM
HSR - LA

HSR 20LA, HSR 25LA, HSR 30LA, HSR 35LAHSR 45LA, HSR 55LA, HSR 85LA

HRS - LAM HSR 20LAM, HSR 25LAM, HSR 30LAM, HSR 35LAM
HSR - B

HSR 15B, HSR 20B, HSR 25B, HSR 30B, HAR 35B, HSR 45B, HSR 55B,HSR 65B, HSR 85B

HSR - BM HSR 15BM, HSR 20BM, HSR 25BM, HSR 30BM, HSR 35BM
HSR - LB

HSR 20LB, HSR 25LB, HSR 30LB, HSR 35LB, HSR 45LB, HSR 55LB, HSR 85LB

HRS - LBM HSR 20LBM, HSR 25LBM, HSR 30LBM, HSR 35LBM
HSR - R

HSR 15R, HSR 20R, HSR 25R, HSR 30R, HSR 35R, HSR 45R

HRS - RM HRS 8RM, HRS 10RM, HRS 12RM
HSR - LR

HSR 20LR, HSR 25LR, HSR 30LR, HSR 35LR, HSR 45LR, HSR 55LR, HSR 85LR

HSR - LRM HSR 20LRM, HSR 25LRM, HSR 30LRM, HSR 35LRM
HSR - YR HSR 15YR, HSR 20YR, HSR 25YR, HSR 30YR, HSR 35YR, HSR 45 YR, HSR 55YR, HSR 65YR
HSR - YRM HSR 15YRM, HSR 20YRM, HSR 25YRM, HSR 30YRM, HSR 35YRM
HSR - CA HSR 20CA, HSR 25CA, HSR 30CA, HSR 35CA, HSR 45CA, HSR 55 CA, HSR 65CA, HSR 85CA
HSR - CAM HSR 20CAM, HSR 25CAM, HSR 30CAM, HSR 35CAM
HSR - HA HSR 20HA, HSR 25HA, HSR 30HA, HSR 35HA, HSR 45HA, HSR 55 HA, HSR 65HA, HSR 85HA, HSR 100HA, HSR 120HA, HSR 150HA
HSR - HAM HSR 20HAM, HSR 25HAM, HSR 30HAM, HSR 35HAM
HSR - CB HSR 20BA, HSR 25BA, HSR 30BA, HSR 35BA, HSR 45BA, HSR 55 BA, HSR 65BA, HSR 85BA
HSR - CBM HSR 20CBM, HSR 25CBM, HSR 30CBM, HSR 35CBM
HSR - HB HSR 20HB, HSR 25HB, HSR 30HB, HSR 35HB, HSR 45HB, HSR 55 HB, HSR 65HB, HSR 85HB, HSR 100HB, HSR 120HB, HSR 150HB
HSR - HBM HSR 20HBM, HSR 25HBM, HSR 30HBM, HSR 35HBM
HSR - HR HSR 100HR, HSR 120HR, HSR 150HR

(*) Con trượt THK HDR

Dòng Mã sản phẩm
HDR - C HDR 15C, HDR 20C, HDR 25C, HDR 30C, HDR 35C, HDR 45C, HDR 55C, HDR 65C
HDR - LC HDR 15LC, HDR 20LC, HDR 25LC, HDR 30LC, HDR 35LC, HDR 45LC, HDR 55LC, HDR 65LC
HDR - R HDR 15R, HDR 20R, HDR 25R, HDR 30R, HDR 35R, HDR 45R, HDR 55R, HDR 65R
HDR - LR HDR 15LR, HDR 20LR, HDR 25LR, HDR 30LR, HDR 35LR, HDR 45LR, HDR 55LR, HDR 65LR
HDR - V HDR 15V, HDR 20V, HDR 25V, HDR 30V, HDR 35V, HDR 45V, HDR 55V
HDR - LV HDR 15LV, HDR 20LV, HDR 25LV, HDR 30LV, HDR 35LV, HDR 45LV, HDR 55LV
HDR - UV HDR 20UV, HDR 25UV
HDR - UW HDR 20UW, HDR 25UW
HDR - US HDR 20US, HDR 25US
HDR - UT HDR 20UT, HDR 25UT

(*) Con trượt THK SR

Dòng Mã sản phẩm
SR - V SR 15V, SR 20V, SR 25V, SR 30V, SR 35V
SR - VM SR 15VM, SR 20VM, SR 25VM, SR 30VM, SR 35VM
SR - W SR 15W, SR 20W, SR 25W, SR 30W, SR 35W, SR 45W, SR 55W
SR - WM SR 15WM, SR 20WM, SR 25WM, SR 30WM, SR 35WM, SR 45WM, SR 55WM
SR - T SR 70T, SR 85T, SR 100T, SR 120T, SR 150T
SR - TB SR 15TB, SR 20TB, SR 25TB, SR 30TB, SR 35TB, SR 45TB, SR 55TB
SR - TBM SR 15TBM, SR 20TBM, SR 25TBM, SR 30TBM, SR 35TBM
SR - SB SR 15SB, SR 20SB, SR 25SB, SR 30SB, SR 35SB
SR - SBM SR 15SBM, SR 20SBM, SR 25SBM, SR 30SBM, SR 35SBM

(*) Con trượt THK NR

Dòng Mã sản phẩm
NR - RX NR 25RX, NR 30RX, NR 35RX, NR 45RX, NR 55RX, NR 65RX, NR 75 RX, NR 85RX, NR 100RX
NR - LRX NR 25LRX, NR 30LRX, NR 35LRX, NR 45LRX, NR 55LRX, NR 65LRX
NR - R NR 75R, NR 85R, NR 100R
NR - LR NR 75LR, NR 85LR, NR 100LR
NR - CX NR 25CX, NR 30CX, NR 35CX, NR 45CX, NR 55CX, NR 65CX
NR - LCX NR 25LCX, NR 30LCX, NR 35LCX, NR 45LCX, NR 55LCX, NR 65LCX
NR - A NR 75A, NR 85A, NR 100A
NR - LA NR 75LA, NR 85LA, NR 100LA
NR - B NR 75B, NR 85B, NR 100B
NR - LB NR 75LB, NR 85LB, NR 100LB

(*) Con trượt THK NRS

Dòng Mã sản phẩm
NRS -  RX NRS 25RX, NRS 30RX, NRS 35RX, NRS 45RX,NRS 55RX, NRS 65RX
NRS - LRX NRS 25LRX, NRS 30LRX, NRS 35LRX, NRS 45LRX, NRS 55LRX, NRS 65LRX
NRS - CX NRS 25CX, NRS 30CX, NRS 35CX, NRS 45CX, NRS 55CX, NRS 65CX
NRS - LCX NRS 25LCX, NRS 30LCX, NRS 35LCX, NRS 45LCX, NRS 55LCX, NRS 65LCX
NRS - R NRS 75R, NRS 85R, NRS 100R
NRS - LR NRS 75LR, NRS 85LR, NRS 100LR
NRS - A NRS 75A, NRS 85A, NRS 100A
NRS - LA NRS 75LA, NRS 85LA, NRS 100LA
NRS - B NRS 75B, NRS 85B, NRS 100B
NRS - LB NRS 75LB, NRS 85LB, NRS 100LB

(*) Con trượt THK HRW

      Dòng Mã sản phẩm
HRW - CA

HRW 17CA, HRW 21CA, HRW 27CA, HRW 35CA, HRW 50CA, HRW 60CA

HRW - CAM HRW 17CAM, HRW 21CAM, HRW 27CAM, HRW 35CAM
HRW - CR HRW 17CR, HRW 21CR, HRW 27CR, HRW 35CR, HRW 50CR
HRW - LRM HRW 12LRM, HRW 14LRM
HRW - CRM HRW 17CRM, HRW 21CRM, HRW 27CRM, HRW 35CRM

(*) Con trượt THK RSR

Dòng Mã sản phẩm
RSR - M RSR 3M
RSR - WM RSR 3WM
RSR - WVN RSR 14WVN
RSR - N RSR 2N, RSR 3N
RSR - WN RSR 2WN, RSR 3WN

(*) Con trượt THK RSX

Dòng Mã sản phẩm
RSX - M RSX 5M, RSX 7M, RSX 9M, RSX 12M, RSX 15M
RSX - WM RSX 5WM, RSX 7WM, RSX 9WM, RSX 12WM, RSX 15WM
RSX - SM RSX 7SM, RSX 9SM, RSX 12SM, RSX 15SM
RSX - WSM RSX 7WSM, RSX 9WSM, RSX 12WSM, RSX 15WSM
RSX - MN RSX 5MN,RSX 7MN, RSX 9MN, RSX 12MN, RSX 15MN
RSX - WMN RSX 5WMN, RSX 7WMN, RSX 9WWMN, RSX 12WMN, RSX 15WMN

(*) Con trượt THK HR

Dòng Mã sản phẩm
HR HR 918, HR 1123, HR 1530, HR 2042, HR 2555, HR 3065, HR 3575, HR 4085, HR 50105, HR 60125
HR - T HR 2042T, HR 2555T, HR 3065T, HR 3575T, HR 4085T, HR 50105T
HR - M HR 918M, HR 1123M, HR 1530M, HR 2042M
HR - TM HR 2042TM, HR 2555TM

(*) Con trượt THK GSR

Dòng Mã sản phẩm
GSR - V GSR 15V, GSR 20V, GSR 25V
GSV - T GSR 15T, GSR 20T, GSR 25T, GSR 30T, GSR 35T
GSR - V-R GSR 25V-R
GSR - T-R GSR 25T-R, GSR 30T-R, GSR 35T-R

(*) Con trượt THK JR

Dòng Mã sản phẩm
JR - A JR 25A, JR 35A, JR 45A, JR 55A
JR - B JR 25B, JR 35B, JR 45B, JR 55B
JR - R JR 25R, JR 35R, JR 45R, JR 55R

(*) Con trượt THK CSR

Dòng Mã sản phẩm
CRS CRS 15, CRS 20, CRS 25, CRS 30, CRS 35, CRS 45
CRS - S CRS 20S, CRS 25S, CRS 30S

(*) Con trượt THK MX

Dòng Mã sản phẩm
MX MX 5M
MX - WM MX 7 WM

(*) Con trượt THK HMG

Dòng Mã sản phẩm
HCR HCR 12A+60/100R, 
HCR 15A+60/150R, HCR 15A+60/300R, HCR 15A+60/400R, 
HCR 25A+60/500R, HCR 25A+60/750R, HCR 25A+60/1000R, 
HCR 35A+60/600R, HCR 35A+60/800R, HCR 35A+60/100R, HCR 35A+60/1300R, 
HCR 45A+60/800R, HCR 45A+60/800R, HCR 45A+60/1000R, HCR 45A+60/1200R, HCR 45A+60/1600R, 
HCR 65A+60/1000R, HCR 65A+45/2000R, HCR 65A+45/2500R, HCR 65A+30/3000R

(*) Con trượt THK HCR

Dòng Mã sản phẩm
HMG HMG 15A, HMG 25A, HMG 35A, HMG 45A, HMG 65A

(*) Con trượt THK NRS

Dòng Mã sản phẩm
NRS - RX NRS 25RX, NRS 30RX, NRS 35RX, NRS 45RX, NRS 55RX, NRS 65RX
NRS - LRX NRS 25LRX, NRS 30LRX, NRS 35LRX, NRS 45LRX, NRS 55LRX, NRS 65LRX
NRS - R NRS 75R, NRS 85R, NRS 100R
NRS - LR NRS 75LR, NRS 85LR, NRS 100LR
NRS - CX NRS 25CX, NRS 30CX, NRS 35CX, NRS 45CX, NRS 55CX, NRS 65CX
NRS - LCX NRS 25LCX, NRS 30LCX, NRS 35LCX, NRS 45LCX, NRS 55LCX, NRS 65LCX
NRS - A NRS 75A, NRS 85A, NRS 100A
NRS - LA NRS 75LA, NRS 85LA, NRS 100LA
NRS - B NRS 75B, NRS 85B, NRS 100B
NRS - LB NRS 75LB, NRS 85LB, NRS 100LB

Con trượt THK

 

(*) Con trượt THK SPR/ SPS

Dòng Mã sản phẩm
SPR SPR 15LR, SPR 20LR, SPR 25LR, SPR 30LR, SPR 35LR, SPR 45LR
SPS SPS 15LR, SPS 20LR, SPS 25LR, SPS 30LR, SPS 35LR, SPS 45LR

(**) Lưu ý: Vì mua con trượt THK số lượng lớn sẽ được hưởng mức giá càng ưu đãi hấp dẫn. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nhiều loại con trượt khác. Quý khách vui lòng liên hệ đến HOTLINE: 0772098686 để được tư vấn thông tin cũng như biết được giá chính xác của sản phẩm bạc đạn THK.

Con trượt THK

>>> Xem thêm: Thanh trượt THK

Thông tin nhà sản xuất con trượt THK

THK Co., Ltd. là một công ty Nhật Bản cung cấp các phần tử và mô-đun máy móc trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, robot và tự động hóa. Trụ sở chính ở Tokyo. Tên công ty "THK" được viết tắt của "Toughness (Độ bền)," " High Quality (Chất lượng cao)," and " Know-how (Bí quyết).

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất linh kiện cơ khí, luôn có châm ngôn: "THK hướng đến việc đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của ngành công nghiệp bằng cách chú trọng vào ba nguyên tắc trên trong quá trình phát triển công nghệ và sản xuất sản phẩm". THK hân hạnh được giới thiệu những sản phẩm và công nghệ do chúng tôi phát triển. THK còn phát triển, sản xuất nhiều bộ phận cơ khí độc đáo khác như: Thanh trượt bi, Vít me bi và Bạc cầu, và cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới.

Tính năng nổi bật của dòng con trượt THK

Con trượt THK (Bạc đạn THK) dòng phổ thông với thiết kế của từng dòng con trượt vuông THK nhằm mục đích dễ dàng ứng dụng mới mọi máy móc cơ khí giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian lựa chọn sản phẩm bạc đạn trượt THK nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng và cũng như giá thành. Bi trượt THK có những tính năng nổi bật như:

 • Đa dạng kích thước giúp dễ dàng tìm kiếm con trượt phù hợp;
 • Bạc đạn THK tịnh tiến với đa phương gồm trái - phải và lên - xuống;
 • Độ chính xác cao trong quá trình tịnh tiến, kể cả với tốc độ cao;
 • Bi trượt THK có tuổi thọ lâu dài;
 • Con trượt THK hạn chế tạp âm trong trình di chuyển;
 • Con trượt vuông Nhật dễ dàng lắp đặt và sử dụng;
 • Tiết kiệm thời gian bảo trì và thay thế vì sản phẩm con trượt vuông THK được cung ứng toàn quốc và tại KYNGUYENMAY.VN luôn có hàng.

 

Ứng dụng phổ biến của dòng con trượt THK

Vì mỗi con trượt THK lại được thiết kế với những tính năng ưu việt riêng cho nên sau đây sẽ là một vài liệt kê của bạc đạn trượt THK được ứng dụng phổ biến với các thiết bị như:

 • Máy mài CNC;
 • Máy cắt: máy cắt CNC, máy cắt gỗ,..
 • Thiết bị tự động hóa;
 • Thiết bị đo lường & điều khiển;
 • Băng chuyền,...

Con trượt THK

Hình ảnh con trượt THK

Con trượt THK

Con trượt THK

Con trượt THK

Con trượt THK (bạc đạn THK) là loại con trượt vuông độ chịu tải cao, phù hợp ứng dụng trong ngành công nghiệp vì được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bởi hãng THK - Nhật Bản. Hãy gọi ngay cho chúng tôi với HOTLINE: 0772098686 nếu bạn muốn mua sản phẩm bạc đạn trượt THK hoặc đang cần tư vấn - Kỷ Nguyên Máy là đơn vị cung cấp sản phẩm bi trượt THK chất lượng cao và nơi cung ứng các linh kiện cơ khí hãng chất lượng như: Hiwin, TBI, PMI, CPC,...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem
zalo