Siêu Thị Máy & Linh Kiện Cơ Khí

Con trượt vuông (Ổ bi trượt vuông) | Đủ mẫu mã - Giá rẻ

con trượt vuông

Con trượt vuông là thiết bị cơ khí vô cùng quan trọng và thiết yếu vì được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực máy móc, thiết bị trong ngành cơ khí. Nếu bạn chưa có biết về con trượt là gì? Bộ thanh trượt vuông có những ưu điểm và ứng dụng như thế nào? Hãy cùng Kỷ Nguyên Máy tìm hiểu trong bài viết về ổ bi trượt vuông dưới đây để hiểu rõ vai trò quan trọng của bộ thanh trượt vuông trong việc chế tạo máy cơ khí.

Con trượt vuông được sản xuất bởi những đơn vị nổi tiếng nào?

con trượt vuông

con trượt vuông

con trượt vuông

con trượt vuông

con trượt vuông

con trượt vuông

Nhu cầu lắp đặt con trượt vuông cực kỳ đa dạng về giá cả cũng như mẫu mã. Bạc trượt vuông càng gia tăng, phổ biến trong ngành công nghiệp nên ổ bi trượt vuông có rất nhiều đơn vị nổi tiếng nhất như:

Dòng Mã sản phẩm  
HGH HGH - CA HGH 15CA, HGH 20CA, HGH 25CA, HGH 30CA, HGH 35CA, HGH 45CA, HGH 55CA, HGH 65CA
HGH - HA HGH 20HA, HGH 25HA, HGH 30HA, HGH 35HA, HGH 45HA, HGH 55HA, HGH 65HA
HGL                        HGL - CA HGL 15CA, HGL 25CA, HGL 30CA, HGL 35CA, HGL 45CA, HGL 55CA
HGL - HA HGL 25HA, HGL 30HA, HGL 35HA, HGL 45HA, HGL 55HA
HGW HGW - CA HGW 15CA, HGW 20CA, HGW 25CA, HGW 30CA, HGW 35CA, HGW 45CA, HGW 55CA, HGW 65CA
HGW - HA HGW 20HA, HGW 25HA, HGW 30HAHGW 35HA, HGW 45HA, HGW 55HA, HGW 65HA
HGW - CB HGW 15CB, HGW 20CB, HGW 25CB, HGW 30CBHGW 35CB, HGW 45CB, HGW 55CB, HGW 65CB
HGW - HB HGW 20HB, HGW 25HB, HGW 30HB, HGW 35HB, HGW 45HB, HGW 55HB, HGW 65HB
HGW - CC HGW 15CC, HGW 20CC, HGW 25CC, HGW 30CCHGW 35CC, HGW 45CC, HGW 55CC, HGW 65CC
HGW - HC HGW 20HC, HGW 25HC, HGW 30HCHGW 35HC, HGW 45HC, HGW 55HC, HGW 65HC
EGH EGH - SA EGH 15SA, EGH 20SA, EGH 25SA, EGH 30SA, EGH 35SA
EGH - CA EGH 15CA, EGH 20CA, EGH 25CA, EGH 30CA, EGH 35CA
EGW EGW - SA EGW 15SA, EGW 20SA, EGW 25SA, EGW 30SA, EGW 35SA
EGW - CA EGW 15CA, EGW 20CA, EGW 25CA, EGW 30CA, EGW 35CA
EGW - SB EGW 15SB, EGW 20SB, EGW 25SB, EGW 30SB, EGW 35SB
EGW - CB EGW 15CB, EGW 20CB, EGW 25CB, EGW 30CB, EGW 35CB
MGN MGN - C MGN 7C, MGN 9C, MGN 12C, MGN 15C
MGN - H MGN 7H, MGN 9H, MGN 12H, MGN 15H
MGW MGW - C      MGW 7C, MGW 9C, MGW 12C, MGW 15C
MGW - H MGW 7H, MGW 9H, MGW 12H, MGW 15H
Dòng  Mã sản phẩm  
HSR                     HSR - AM HSR 15AM, HSR 20AM, HSR 25AM, HSR 30AM, HSR 35AM
HSR - LA

HSR 20LA, HSR 25LA, HSR 30LA, HSR 35LAHSR 45LA, HSR 55LA, HSR 85LA

HSR - LAM HSR 20LAM, HSR 25LAM, HSR 30LAM, HSR 35LAM
HSR - B

HSR 15B, HSR 20B, HSR 25B, HSR 30BHAR 35B, HSR 45B, HSR 55B,HSR 65B, HSR 85B

HSR - BM HSR 15BM, HSR 20BM, HSR 25BM, HSR 30BM, HSR 35BM
HSR - LB

HSR 20LB, HSR 25LB, HSR 30LB, HSR 35LB, HSR 45LB, HSR 55LB, HSR 85LB

HRS - LBM HSR 20LBM, HSR 25LBM, HSR 30LBM, HSR 35LBM
HSR - R

HSR 15R, HSR 20R, HSR 25R, HSR 30RHSR 35R, HSR 45R

HRS - RM HRS 8RM, HRS 10RM, HRS 12RM
HSR - LR

HSR 20LR, HSR 25LR, HSR 30LR, HSR 35LR, HSR 45LR, HSR 55LR, HSR 85LR

SSR SSR - XV SSR 15XV, SSR 20XV, SSR 25XV
SSR - XW SSR 15XW, SSR 20XW, SSR 25XW, SSR 30XW, SSR 35XV
SSR - XTB SSR 15XTB, SSR 20XTB, SSR 25XTB
SR SR - V SR 15V, SR 20V, SR 25V, SR 30V, SR 35V
SR - VM SR 15VM, SR 20VM, SR 25VM, SR 30VM, SR 35VM
SR - W SR 15W, SR 20W, SR 25W, SR 30W, SR 35W, SR 45W, SR 55W
SR - WM SR 15WM, SR 20WM, SR 25WM, SR 30WM, SR 35WM, SR 45WM, SR 55WM
SR - T SR 70T, SR 85T, SR 100T, SR 120T, SR 150T
SR - TB SR 15TB, SR 20TB, SR 25TB, SR 30TB, SR 35TB, SR 45TB, SR 55TB
SR - TBM SR 15TBM, SR 20TBM, SR 25TBM, SR 30TBM, SR 35TBM
SR - SB SR 15SB, SR 20SB, SR 25SB, SR 30SB, SR 35SB
SR - SBM SR 15SBM, SR 20SBM, SR 25SBM, SR 30SBM, SR 35SBM

 

Dòng  Mã sản phẩm  
BRC                BRC - A0 BRC 15A0, BRC 20A0, BRC 25A0, BRC 30A0
BRC - LA BRC 20LA, BRC 25LA, BRC 30LA
BRC - R0 BRC 15R0, BRC 20R0, BRC 25R0, BRC 30R0
BRC - LR BRC 20LR, BRC 25LR, BRC 30LR
BRC - U0 BRC 15U0, BRC 20U0, BRC 25U0, BRC 30U0
BRC - SU BRC 15SU, BRC 20SU, BRC 25SU, BRC 30SU
BRD BRD - A0 BRD 15A0, BRD 20A0, BRD 25A0, BRD 30A0, BRD 35A0, BRD 45A0
BRD - LA BRD 20LA, BRD 25LA, BRD 30LA, BRD 35LA, BRD 45LA
BRD - R0 BRD 15A0, BRD 20A0, BRD 25A0, BRD 30A0, BRD 35A0, BRD 45A0
BRD - LR BRD 20LR, BRD 25LR, BRD 30LR, BRD 35LR, BRD 45LR
BRD - U0 BRD 15U0, BRD 20U0, BRD 25U0, BRD 30U0, BRD 35U0, BRD 45U0
BRD - SU BRD 15SU, BRD 20SU, BRD 25SU, BRD 30SU, BRD 35SU
Dòng  Mã sản phẩm  
FNS             R1651 ... R1651 1R1651 2R1651 3R1651 4R1651 7R1651 8
FLS R1653 ... R1653 1, R1653 2R1653 3R1653 4R1653 7R1653 8
FKS R1665 ... R1665 1R1665 2R1665 3R1665 7R1665 8
SNS R1622 ... R1622 1R1622 2R1622 3R1622 4 R1622 7R1622 8
SLS R1623 ... R1623 1R1623 2R1623 3R1623 4R1623 7R1623 8
SKS R1666 ... R1666 1R1666 2R1666 3R1666 7R1666 8
SNH R1621 ... R1621 1R1621 2R1621 3R1621 4R1621 7
SLH R1624... R1624 2R1624 3R1624 4R1624 7

 

Dòng  Mã sản phẩm  
HRC                       HRC - ML                       HRC15ML, HRC20ML, HRC25ML, HRC30ML, HRC35ML, HRC45ML, HRC55ML
HRC - ML - R            HRC15ML-R, HRC20ML-R, HRC25ML-R, HRC30ML-R, HRC35ML-R, HRC45ML-R, HRC55ML-R
HRC - FN                  HRC15FN, HRC20FN, HRC25FN, HRC30FN, HRC35FN, HRC45FN, HRC55FN
HRC - FN - R HRC15FN-R, HRC20FN-R, HRC25FNL-R, HRC30FN-R, HRC35FN-R, HRC45FN-R, HRC55FN-R
HRC - FL HRC15FL, HRC20FL, HRC25FN, HRC30FL, HRC35FL, HRC45FL, HRC55FL
HRC - FLR HRC15FL-R, HRC20FL-R, HRC25FN-R, HRC30FL-R, HRC35FL-R, HRC45FL-R, HRC55FL-R
ARC ARC - FN ARC15FN, ARC20FN, ARC25FN, ARC30FN, ARC35FN
ARC - FS ARC15FS, ARC20FS, ARC25FS, ARC30FS
ARC - ML ARC15ML, ARC20ML, ARC30ML, ARC35ML, ARC45ML, ARC55ML
ARC - MN ARC15MN, ARC20MN, ARC25MN, ARC30MN, ARC35MN, ARC45MN, ARC55MN
ARC - MS ARC15MS, ARC20MS, ARC25MS, ARC30MS
Dòng  Mã sản phẩm  
TRH                     TRH - VN                   

TRH15VN, TRH20VN, TRH25VN, TRH30VN, TRH35VN, TRH45VN, TRH55VN, TRH65VN

TRH - FE                 TRH20FE, TRH25FE, TRH30FE, TRH35FE, TRH45FE, TRH55FE, TRH65FE
TRH - VL                  TRH15VL, TRH45VL, TRH55VL, TRH65VL
TRC TRC - VE                 TRC25VE
TRS TRS - FN                 TRS15FN, TRS20FN, TRS25FN
TRS - VN TRS15VN, TRS20VN, TRS25VN, TRS30VN, TRS35VN, TRS45VN
TRS - VS TRS15VS, TRS20VS, TRS25VS, TRS30VS
TRS - FS TRS15FS, TRS20FS
TRS - VE TRS35VE
Dòng  Mã sản phẩm  
LMG            LMG - C LMG15C, LMG20C, LMG25C, LMG30C, LMG35C, LMG45C
LMG - LC LMG20LC, LMG25LC, LMG30LC, LMG35LC, LMG45LC
LMG - H LMG15H, LMG20H, LMG25H, LMG30H, LMG35H, LMG45H
LMG - LH LMG20LH, LMG25LH,  LMG30LH, LMG35LH,  LMG45LH
LGM - ST LMG15ST, LMG20ST, LMG25ST
LGM - T LMG15T, LMG20T,  LMG25T
Dòng  Mã sản phẩm  
RA                RA - EM RA25EM, RA30EM, RA35EM, RA45EM, RA55EM, RA65EM
RA - GM RA25GM, RA30GM,  RA35GM, RA45GM, RA55GM, RA65GM
RA - AN RA25AN, RA30AN, RA35AN, RA45AN, RA55AN, RA65AN
RA -  AL RA25AL, RA30AL, RA35AL, RA45AL, RA55AL
RA - BN RA25BA, RA30BN, RA35BN, RA45BN, RA55BN, RA65BN
RA - BL RA25BL, RA30BL, RA35BL, RA45BL,  RA55BL
Dòng  Mã sản phẩm  
BGX                                                BGX H-B                                                              H15BN, H20BN, H20BL, H20BE, H25BN, H25BL, H25BE, H30BN, H30BL, H30BE, H35BN, H35BL, H35BE, H45BN, H45BL, H45BE, H55BN, H55BL, H55BE
BGC BGC (H-S) (S-F)                                       H15FN, H15FL, S15FS, S15FN, H20FN, H20FL, H20FE, S20FS, S20FN, H25FN, H25FL, H25FE, S25FS, S25FN, H30FS, H30FN, H30FL, H30FE, H35FS, H35FN, H35FL, H35FE, H45FN, H45FL, H45FE, H55FN, H55FL, H55FE
BGC H-B                                                     H15BN, H20BN, H20BL, H20BE, H25BN, H25BL, H25BE, H30BN, H30BL, H30BE, H35BN, H35BL, H35BE, H45BN, H45BL, H45BE, H55BN, H55BL, H55BE
Dòng  Mã sản phẩm  
MSA                     MSA - E                     MSA 15 E, MSA 20 E, MSA 25 E, MSA 30 E, MSA 35 E, MSA 45 E, MSA 55 E, MSA 65 E
MSA - LE

MSA 20LE, MSA 25LE, MSA30 LE, MSA 35LE, MSA 45LE, MSA 55LE, MSA 65LE

MSA - S MSA 15S, MSA 20S, MSA25S, MSA30S, MSA35S, MSA45S, MSA55S, MSA65S
MSA - LS MSA 20LS, MSA 25LS, MSA 30LS, MSA 35LS,  MSA 45LS, MSA 55LS,  MSA 65LS
MSA - A PMI MSA 15A, MSA 20A, MSA 25A, MSA 30A, MSA 35A, MSA45A
MSA - LA MSA 20LA, MSA 25LA, MSA 30LA, MSA 35LA, MSA 45LA
MSB MSB - E MSB15E, MSB 20E, MSB 25E, MSB 30E,  MSB 35E
MSB - TE MSB 15TE, MSB 20TE, MSB 25TE, MSB 30TE, MSB 35TE, MSB 35TE
MSB - LE MSB 35LE

 

Dòng  Mã sản phẩm  
MR                 MR - W MR 25WMR 30WMR 35WMR 45WMR 55WMR 65WMR 100W
BM BM - W BM 15WBM 20WBM 25WBM 35W, BM 45W
BM - WR BM 15WRBM 20WR, BM 25WRBM 30WRBM 35WR
Dòng  Mã sản phẩm  
H                 H - F H15F, H20F,H25F,H30F,H35F, H45F, H55F                                  
H - FL H15FL, H20FL, H25FL,H30FL, H35FL, H45FL, H55FL
H - R H15R, H20R, H25R, H30R, H35R, H45R, H55R
H - RL H15RL, H20RL, H25RL, H30RL, H35RL, H45RL, H55RL
S S - C S15C, S20C, S25C
S - R S15R, S20R, S25R
S - CF S15CF, S20CF, S25CF
S - F S15F,  S20F, S25F
MB MB - C MB5C, MB7C, MB9C, MB12C, MBT13C, MB15C
MB - N MB5N, MB7N, MB9N, MB12N, MBT13N, MB15N
MB - L MB7L, MB9L, MB12L, MBT13L, MB15L

 

Dòng  Mã sản phẩm  
MLC                               MLC5, MLC7, MLC9,ML9,MLC12, MLC15, MLC20, MLC25
ML   ML5, ML7, ML9 ML12, ML15, ML20, ML25
MLG   MLG7, MLG9, MLG12, MLG15, MLG20, MLG25
LWLC

LWLC - B

LWLC5B, LWLC7B, LWLC9B, LWLC12B, LWLC15B, LWLC20B, LWLC25B

LWLC - N

LWLC5N, LWLC7N, LWLC9N
LWLG LWLG - B LWLG7B, LWLG9B, LWLG12B, LWLG15B, LWLG20B, 
LWLG - N LWLG7N, LWLG9N
LWL LWL - B LWL5B, LWL7B, LWL9B,LWL12B, LWL15B,LWL20B, LWL25B
LWL - N LWL5N, LWL7N,  LWL9N
LWL - BCS LWL9BCS, LWL12BCS, LWL15BCS, LWL20BCS

LWL - CS

LWL12CS, LWL15CS
Dòng  Mã sản phẩm  
TRH                       TRH - A                     TRH 15A, TRH 20A, TRH 25A, TRH 30A, TRH 35A, TRH 45 A, TRH 55A, TRH 65A, TRH 85A
TRH - AL TRH 20AL, TRH 25AL, TRH 30AL, TRH 35AL, TRH 45 AL, TRH 55AL, TRH 65AL, TRH 85AL
TRH - B TRH 15B, TRH 20B, TRH 25B, TRH 30B, TRH 35B, TRH 45 B, TRH 55B, TRH 65B, TRH 85B
TRH - BL TRH 20BL, TRH 25BL, TRH 30BL, TRH 35BL, TRH 45 BL, TRH 55BL, TRH 65BL, TRH 85BL
TRH - C TRH 15C, TRH 20C, TRH 25C, TRH 30C, TRH 35C, TRH 45 C, TRH 55C, TRH 65C, TRH 85C
TRH - AC RH 20AC, TRH 25AC, TRH 30AC, TRH 35AC, TRH 45 AC, TRH 55AC, TRH 65AC, TRH 85AC
TRH - CL TRH 20CL, TRH 25CL, TRH 30CL, TRH 35CL, TRH 45 CL, TRH 55CL, TRH 65CL, TRH 85CL
TRH - ACL TRH 20ACL, TRH 25ACL, TRH 30ACL, TRH 35ACL, TRH 45 ACL, TRH 55ACL, TRH 65ACL, TRH 85ACL
TRH - FN

TRH15FN, TRH20FN , TRH25FN, TRH30FN , TRH35FN , TRH45FN, TRH55FN, TRH65FN

Ứng dụng phổ biến của con trượt vuông

Vì những tính năng của vòng bi trượt vuông thiên về độ chịu tải và tốc độ cao cho nên ứng dụng của con trượt vuông vào các ngành công nghiệp là rất nhiều, bi trượt vuông nắm trọng yếu nhất là những thiết bị sau đây:

 

con trượt vuông

Con trượt vuông là gì? 

Con trượt vuông là loại con trượt được ứng dụng phổ biến trong hệ thống dẫn hướng được xem như "kim chỉ nam" giúp máy móc, thiết bị hoạt động hiệu quả cao. Sự tịnh tiến của con trượt vuông trên thanh ray vuông tạo nên một hệ thống dẫn hướng tuyến tính hoàn chỉnh, bạc trượt vuông giúp các chi tiết trong máy hoạt động một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng, êm ái và ổ bi trượt vuông ít bị ảnh hưởng bởi lực ma sát nhất.

Dòng con trượt vuông được thiết kế với kiểu mẫu thước đa dạng để đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng với các bản thiết kế kỹ thuật khác nhau. Dòng bộ thanh trượt vuông được sản thiết kế với 2 loại chính:

 • Loại mặt vuông: có hình dáng hình chữ nhật, có từ 2-6 lỗ bắt vít trên lưng;
 • Loại mặt bích (có cánh, có tai): phần bề mặt rộng hơn so với loạn mặt vuông, có từ 2-6 lỗ bắt vít trên lưng con trượt giúp người dùng có thể dễ dàng bắt bu lông hơn so với loại mặt vuông.

con trượt vuông

Cấu tạo cơ bản của con trượt vuông

Cấu tạo cơ bản của bạc đạn trượt vuông được thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế và thiết kế với các bộ phận của bi trượt vuông như sau:

 • Thân con trượt;
 • Rãnh bi đơn: 4 rãnh từ khoảng 6-15 bi/rãnh;
 • Nắp chặn bi ở 2 đầu;
 • Nắp chắn bụi có tác dụng ngăn cản vật thể lạ, bụi trong không khí bay vào gây ra hiện tượng kẹt bị.

con trượt vuông

Dòng con trượt vuông được thiết kế với 3 hệ thống cấu tạo riêng biệt:

 • Hệ thống tuyến tính: mặt bích, thanh ray vuông, gạt dầu, khung giữ bi;
 • Hệ thống bôi trơn: vú mỡ, vú dầu và các chất bôi trơn khác; 
 • Hệ thống chắn bụi: nắp chắn chống bụi, miếng chắn bảo vệ phần đế, nắp bu lông, miếng chắn bảo vệ.

Con trượt vuông có kích thước như thế nào?

Bi trượt vuông được thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế nên thông số kỹ thuật của bạc đạn trượt vuông rất đa dạng về kích thước và cũng như mẫu mã và bạc trượt vuông thường được thiết kế theo hãng.

Kích thước của con trượt như: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65 cho nên thanh trượt vuông cũng được sản xuất tương tự theo kích thước như ổ bi trượt vuông.

Ví dụ: con trượt vuông HGH15CA là dòng vuông có kích thước 15 và "CA" được cố định sản phẩm ổ bi trượt vuông trên thân từ trên dưới.

con trượt vuông

>>> Xem thêm: Con trượt vuông 15

Bên cạnh đó xuất hiện một bộ phận khá lớn các doanh nghiệp, xưởng sản xuất nhỏ có chi phí thấp nhưng vẫn muốn sở hữu cho mình những sản phẩm chất lượng. Kỷ Nguyên Máy thấu hiểu và sẵn sàng giới thiệu đến bạn những sản phẩm con trượt vuông Trung Quốc còn được biết đến là "phiên bản giá rẻ của hãng" vì có thiết kế bên ngoài và thông số kỹ thuật tương tự. Một số khuyết điểm nhỏ của sản phẩm này là viên bi được gia công không tròn, khi vận hành tròn thời gian dài nhanh bị mòn, bị rơ và thời hạn sử dụng thấp hơn từ 1 - 2 tháng so với các con trượt hãng. Nhưng những điều này là không đáng kể chỉ cần bỏ ra "chi phí chưa bằng một nữa hàng hãng" nhưng công năng mà sản phẩm này mang lại rất cao.

Kích thước con trượt vuông

(*) Con trượt vuông mini

(*) Con trượt vuông phổ thông ( thường)

(**) Chú ý: Bi trượt vuông 15 vừa ở dạng thường và vừa ở dạng con trượt mini tuỳ theo series của thương hiệu sản xuất quy định.

con trượt vuông

Tính năng nổi trội của dòng con trượt vuông

Con trượt vuông có nhiều ưu điểm vượt trội so với những dòng sản phẩm khác. Dưới đây những tính năng nổi bật của dòng vòng bi trượt vuông này:

 • Vòng bi trượt vuông đa dạng kích thước, mẫu mã và danh mục sản phẩm các hãng các hãng nổi tiếng giúp dễ dàng lựa chọn phù hợp;
 • Bộ thanh trượt vuông có khả năng dẫn hướng tự động chuẩn xác;
 • Chịu được trọng tải lớn; 
 • Ổ bi trượt vuông hạn chế ma sát trong quá trình tịnh tiến đem lại cho máy móc
 • Tốc độ chuyển động nhẹ nhàng, êm ái và linh hoạt, ít ma sát;
 • Bi trượt vuông dễ dàng lắp ráp và tháo gỡ;
 • Tuổi thọ lâu bền so với dòng tròn và làm việc trong thời gian dài;
 • Vòng bi trượt vuông tuổi thọ cao nên dùng về lâu về dài giá rẻ, chi phí đầu tư so với ban đầu thấp;
 • Hoạt động của bi trượt vuông bền bỉ trong thời gian dài, giúp tiết kiệm các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. 

con trượt vuông

>>> Xem thêm: Con trượt vuông Nhật

Cách lắp đặt con trượt vuông đúng cách

Lắp đặt vòng bi trượt vuông đúng cách là bước đầu tiên cần được chú ý đến nếu sai cách thì sẽ dẫn đến hư hỏng, giảm độ chính xác, độ chịu tải bị hạn chế, vận tốc chuyển động không được trơn tru dẫn đến gây ra tiếng ồn và giảm tuổi.

05 bước lắp ráp con trượt đúng cách:

Bước 1: Tháo túi dầu ra khỏi con trượt, không tháo rời thanh nhựa chặn rãnh bi; 

Bước 2: Đặt 1 đầu của con trượt vuông khớp với mặt cắt của thanh ray;

Bước 3: Sau khi đã xác định đầu của bi và thanh ray khớp nhau thì tiến hành đẩy vào từ từ thì thanh nhựa chặn rãnh bi sẽ từ từ rơi ra ngoài.

con trượt vuông

Có nên mua con trượt vuông Trung Quốc với giá siêu rẻ hay các phẩm linh kiện cũ đã qua sử dụng hay không?

Có nhiều bạn đang thắc mắc: “Có nên chọn các thiết bị cơ khí như: thanh ray , con trượt vuông Trung Quốc với giá siêu rẻ hay các phẩm linh kiện cũ đã qua sử dụng hay không?“

Thực tế ứng dụng cho thấy con trượt vuông và thanh trượt vuông Trung Quốc giá siêu rẻ hay cũ, đã dùng không còn mới thì vòng bi trượt vuông sẽ không đem lại cảm nhận và độ hiệu quả như:

 • Sản phẩm bạc đạn trượt vuông cũ sẽ làm độ chính xác giảm đi rất nhiều;
 • Vòng bi trượt vuông cũ sẽ có tuổi thọ ngắn;
 • Bạc trượt vuông cũ có độ chịu tải giảm ;
 • Bi trượt vuông bị hao mòn dẫn tới sẽ tạo độ ma sát lớn trong quá trình chuyển động,....
 • Năng suất của ổ bi trượt vuông cũ bị giảm một phần lớn, tốn thời gian, chi phí sửa chữa , bảo trì, bảo dưỡng,...

Vì thế, giải pháp tốt nhất và tối ưu nhất chính là sử dụng thêm vào giỏ hàng của bạn là thanh trượt vuông - con trượt vuông mới và chính hãng.

con trượt vuông

Việc còn lại của bạn chính là lựa chọn một địa chỉ, công ty uy tín, cập nhật tin tức và cũng như giá thành để cung ứng sản phẩm bạc đạn trượt vuông với giá rẻ nhất - liên hệ với chúng tôi để mua sản phẩm linh kiện bi trượt vuông tốt nhất. Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ phù hợp thì Kỷ Nguyên Máy sẽ là một gợi ý ưu tiên hàng đầu dành cho bạn có chi nhánh tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng - đơn vị uy tín cung cấp các loại linh kiện cơ khí như thanh trượt - con trượt, bộ vitme (trục vitme, đai ốc bi), gối đỡ trục,...với nhiều năm kinh nghiệmKỷ Nguyên Máy là đơn vị chuyên cung cấp con trượt vuông thanh trượt, vòng bi và các phụ kiện cơ khí chính hãng nhận được sự tin tưởng của đông đảo của khách hàng trên khắp đất nước. Hiện nay, Kỷ Nguyên Máy đã phát triển các công ty chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng giúp các khách hàng có thể lựa chọn thêm vào giỏ hàng thiết bị linh kiện cơ khí chính hãng thuận tiện hơn khi liên hệ kết nối với chúng tôi.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem
zalo